Molen Heerjansdam

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van Stichting Korenmolen ‘Landzicht’ Heerjansdam in het kort.  (Nog te lang? Scroll dan door naar beneden voor het beleidsplan in beeld.) 

Doelstelling:
Korenmolen ‘Landzicht’ te restaureren en de cultuurhistorische waarde hiervan in stand te houden.

Ambitie:
• In 2028 bestaat de korenmolen ‘Landzicht’ in Heerjansdam 160 jaar. Het bestuur heeft de ambitie om deze korenmolen in 2028 een draai- en mogelijk een maalvaardige korenmolen te laten zijn, die toegankelijk is voor publiek.
• Voor onderhoud en instandhouding van dit rijksmonument zullen vervolgens voldoende inkomsten verworven moeten worden.

Hoe?
Het bovenstaande wil de stichting realiseren door:
• Het opzetten van doneer- en sponsoracties, o.a. via de website en anderszins.
• Het benaderen van ondernemers en bedrijven met het verzoek om de stichting te steunen.
• Fondsenwerving.
• Het hanteren van een levensvatbaar exploitatieplan.

Activiteiten van de stichting
Het bestuur van de stichting zet zich in voor:
• Het verwerven van financiële middelen bestemd voor de restauratie, onderhoud, beheer en bescherming van Korenmolen ‘Landzicht’ in Heerjansdam.
• Het onderzoeken en realiseren van een exploitatieplan.
• Het ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten ter verbreiding van de kennis over én de verspreiding van de culturele en/of historische informatie van Korenmolen ‘Landzicht’.
• Samenwerking met de eigenaren van de Korenmolen, Gemeente Zwijndrecht, provincie Zuid-Holland afdeling monumentzorg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, vereniging van de Hollandse Molens, verenigingen in Heerjansdam (voetbal, tennis, activiteiten, zwembad, scouting etc.), dorpsraad Heerjansdam, Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden, Historische Genootschap Heerjansdam en diverse Molenstichtingen in de regio.

Wilt u meer weten over het beleidsplan 2022-2024 en over de ANBI status van Stichting Korenmolen ‘Landzicht’ Heerjansdam? Klik op de onderstaande button.