Molen Heerjansdam

HET BESTUUR

De Stichting Korenmolen ‘Landzicht ‘Heerjansdam is op 10 mei 2022 opgericht met als doel de Korenmolen in samenwerking met de eigenaren te restaureren en de cultuurhistorische waarde hiervan in stand te houden.

In 2028 bestaat de korenmolen ‘Landzicht’ in Heerjansdam 160 jaar.
De ambitie van het bestuur is om deze Korenmolen in 2028 een draai- en mogelijk een maalvaardige Korenmolen te laten zijn, die toegankelijk is voor publiek.
Het bestuur bestaat uit vijf personen en vergadert als voltallig bestuur minimaal zes keer per jaar of zo vaak als nodig is. Daarnaast zijn er vergaderingen die bestuursleden, afhankelijk van hun portefeuille, kunnen uitschrijven.

De bestuursleden zijn vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen enkele beloning of onkostenvergoeding ontvangen.

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Marja van Pelt. Meer werk van haar kun je hier zien op Instagram.

VOORZITTER

Aly Dassen

Uniek, Korenmolen ‘Landzicht’ in Heerjansdam.
Bijna 160 jaar behouden en een rijksmonument.
Die verdient om in oude en nieuwe staat te worden hersteld.
Daar draag ik graag mijn (molen) steentje aan bij!

SECRETARIS

Ad Plaizier

Als oudste kleinzoon van de laatste molenaar van Korenmolen Landzicht had ik niet zo veel nodig om enthousiast te worden.
Het herstel van deze molen brengt mijn jeugdherinneringen weer tot leven.

PENNINGMEESTER

Martin Dorsman

ALGEMEEN LID

Sacha Eikenboom

Een prachtig dorp, een unieke molen én een positieve groep gelijkgestemde dorpsgenoten die samen de schouders eronder zetten:
natuurlijk zet ik me in voor het behoud van Korenmolen Landzicht!

ALGEMEEN LID

Bernard Wolters

Als je gevraagd wordt je in te zetten voor een lang gekoesterde wens van de nestor van de dorpsraad van Heerjansdam, dan hoef je je niet te bedenken; dan doe je van harte mee!