Molen Heerjansdam

De molen in het Algemeen Dagblad

Het onderstaande artikel is in zijn geheel overgenomen uit het AD, geschreven door Peter Koster.

Nieuwe hoop voor wiekloze molenstomp Heerjansdam, met dank aan de burgemeester
Er gloort nieuwe hoop voor de wiekloze molen van Heerjansdam. De fonkelnieuwe stichting Korenmolen Landzicht strijdt voor herstel in oude luister. Aanleiding was een oproep van burgemeester Hein van der Loo.

De molen wordt al meer dan 40 jaar niet meer gebruikt en heeft al twintig jaar geen wieken meer. ,,Er viel hout uit, terwijl mijn kleinkinderen hier rondliepen, vertelt mede-eigenaar Kees Brinkman. Restauratie bleek echter geen optie. De zogeheten molenbiotoop, een gebied rond de molen waar de wind ongehinderd moet kunnen waaien, is ernstig aangetast, doordat er in de loop der tijden allemaal bomen opgroeiden. Een ongestoorde molenbiotoop is bij de provincie voorwaarde voor subsidie.

Molen bijna onzichtbaar
Brinkman: ,,Vroeger zag je vanaf de Noldijk in Barendrecht alleen deze molen en dan heel in de verte Dordrecht.’’ Wie nu over de Molenweg het dorp in rijdt, ziet de molen niet eens staan. De kans op een restauratiesubsidie lijkt daarmee verkeken, is al decennia de gedachte. Behoud van wat er staat, is al moeilijk genoeg. Kap van de bomen was voor de gemeente onbespreekbaar. Zo ook het idee van een verplaatsing (zoals met de molen van Rijsoord gebeurde) leidde tot niets.
Toch durft Brinkman te hopen: de fonkelnieuwe stichting wil er keihard tegenaan gaan. Dat begon met een column van oud-dorpsraadvoorzitter Joop van der Ent, die zich opwond over het gemeentelijk monumentenbeleid en daarbij ook de verdrietige toestand van de molen in herinnering bracht. Waar Brinkman vertelt dat hij nauwelijks medewerking kreeg van de gemeente, ook niet toen er tien jaar geleden wel een eenmalige kans op een forse subsidie kwam, was de reactie nu anders.


Vloer te slecht voor groep mensen
Voorzitter Aly Dassen: ,,Burgemeester Hein van der Loo nodigde hem uit voor een gesprek en Joop nam mij mee. De burgemeester daagde ons uit een stichting op te richten voor de restauratie. ,,Dat hebben we gedaan, we vonden enthousiaste mensen, onder wie Ad Plaizier, kleinzoon van de laatste molenaar.’’

De kersverse stichting presenteert zich zaterdag 10 september, op open monumentendag. Na het startschot door de burgemeester kan de molen van buiten bekeken worden. Dassen: ,,De vloer van de begane grond is zo slecht, dat we binnen niet veel mensen kunnen ontvangen.’’ Wie toch graag binnen wil kijken, kan tijdens het startfeest wel een afspraak daarvoor maken.


Als we lucht tussen die bomen maken, moet er iets mogelijk zijn
Dassen weet dat de restauratie een kwestie van lange adem gaat worden: ,,We mikken op 2028, want dan bestaat de molen 160 jaar. Het zou mooi zijn als ze dan kan draaien.’’ Maar voor die tijd moet in elk geval het hardnekkige probleem van de molenbiotoop opgelost worden. Dassen hoopt vurig op enige creativiteit: ,,Het is slecht onderhouden groen. Ik hoop dat het voldoende is als we daar lucht in scheppen door een aantal bomen tot twee meter terug te snoeien.’’
Met Brinkman vindt ze dat de bomen niet alleen een probleem voor de molen zijn. Ze dragen ook niet bij aan het veiligheidsgevoel op de skatebaan, die binnenkort vernieuwd wordt. Bovendien balen de sportverenigingen op sportpark Molenwei van de enorme bergen bladeren, die ze regelmatig van hun velden moeten vegen.
Op een punt is de klus van de stichting makkelijk: ,,Er ligt al een oud restauratieplan, dat hoeven we alleen maar te actualiseren.’’ Rest de schone taak om geld in te zamelen. Brinkman schat dat er snel 250.000 tot 300.000 euro nodig is. De molen van Rijsoord heeft laatst nieuwe wieken gekregen. Alleen dat kostte al 90.000 euro en die molen is nog iets kleiner dan deze.’’