Molen Heerjansdam

Inspirerende zoektocht

Wat komt er zoal kijken bij het oprichten van een molenstichting? Voor het antwoord op die vraag hebben we vele gesprekken gevoerd Dat leverde een inspirerende ontdekkingstocht op, met leuke ontmoetingen en bemoedigende adviezen!


Voor de oprichting van de stichting hebben we ons breed georiënteerd bij omliggende molenstichtigen, zoals in Rijsoord, de Hoekse Waard, Dordrecht en de Alblasserwaard. Ook hebben we vrij snel contact gezocht met de adviseurs van de provincie, het cultureel Erfgoedhuis (voorheen monumentenzorg) en de vereniging de Hollandsche molen. Overal waren we welkom, men was zeer bereid om informatie en kennis te delen. We kregen ook regelmatig te horen dat we zo’n prachtige molen hebben, een uniek monument dat beslist een renovatie verdient.


Rol van de gemeente Zwijndrecht
Zoals Aly in haar column elders in deze Nieuwsbrief al stelt, is de gemeente Zwijndrecht een belangrijke gesprekspartner. De molen is immers een rijksmonument, dat zowel voor de eigenaren als de gemeente verplichtingen met zich meebrengt (met betrekking tot onderhoud alswel een groenbeheersplan – ‘de molenbiotoop’ rond de molen). Met de gemeente zijn we gesprekken gestart over hoe we onze plannen de komende jaren willen en kunnen vormgeven, waarbij we uiteraard omliggende sportverenigingen, bewoners en de dorspraad Heerjansdam gaan betrekken.


Onze potroeden bekeken
Verder hebben we een bezoek gebracht aan de molenmakerij in Stellendam, die in 2018 de kap van de molen heeft vernieuwd. Op het terrein van deze molenmakerij liggen de potroeden van onze wieken opgeslagen, die mogelijk bij de restauratie gebruikt kunnen worden. Onlangs nog waren we uitgenodigd voor een informatief gesprek bij het Molenplatform Zuid Holland. waarbij eigenaren, molenstichtingen en molenaars zijn aangesloten. Het belangrijkste doel van dit platform is het samen delen van actuele ontwikkelingen in wetgeving, politiek en ontwikkelingen op het gebied van onderhoud en restauratie. Bij Monumentenwacht hebben we informatie ingewonnen over een inspectierapport, dat we nodig hebben voor het aanvragen van subsidies. Inmiddels zijn we in afwachting van dit rapport.


Beter inzicht
Dat alles heeft ons gesterkt in het idee dat het mogelijk is om de restauratie van ‘onze’ Korenmolen te realiseren. Ook kregen we beter inzicht in vragen zoals ‘waar verbinden we ons aan’ en ‘hoe gaan we dat aanpakken’. Daarnaast zijn we ervan bewust gemaakt dat, naast de restauratie van de molen op een unieke plek in het dorp, ook het gehele terrein (inclusief de bebouwing op dat terrein) onderdeel uitmaakt van dit cultureel erfgoed.
Uiteraard zijn de eigenaren van de molen nauw bij dit gehele proces betrokken en fungeren zij als adviseur van de stichting bij onze plannen.


Netwerk opgebouwd
Ondanks alle coronabeperkingen en de vele contacten die via Zoom verliepen, hebben we al een mooi netwerk in de molenwereld en bij belangrijke overheidsinstanties opgebouwd. Belangrijke contacten die ons behulpzaam zijn bij het realiseren van de restauratie van de molen en het veilig stellen van het cultureel erfgoed hiervan.