Molen Heerjansdam

Enthousiaste reacties

Bij het oprichten van onze stichting hebben we heel veel positieve reacties gekregen. Besturen van ons omringende molenstichtingen stonden klaar met praktische adviezen, ambtenaren van bijvoorbeeld provincie en instanties zoals het Cultureel Erfgoed en het Molenfonds gaven aan dat ze ons waar mogelijk willen helpen. Burgemeester Hein van der Loo maakte op onze flyer duidelijk waarom hij onze stichting een warm hart toedraagt. We kregen zelfs al het aanbod van een molenaar om, zodra de korenmolen gerestaureerd is, graan te komen malen! Tel daarbij de vele enthousiaste reacties uit Heerjansdam en u snapt het: dat motiveert!