Molen Heerjansdam

Columns: Molen Landzicht moet weer draaien.

In het voorjaar van 2021 klopte dorpsgenoot Joop van der Ent bij mij aan. Hij had een uitnodiging gekregen van Zwijndrechts’ burgemeester Hein van der Loo om eens op gesprek te komen en vroeg mij of ik mee wilde gaan naar Zwijndrecht. Aanleiding was de kritische column van Joop over het monumentenbeleid van de gemeente Zwijndrecht, waarin hij specifiek de huidige staat van het rijksmonument de Korenmolen in Heerjansdam belichtte. Samen zijn we naar het Gemeentehuis afgereisd voor een kop koffie met de burgemeester.

Sinds 1990 woon ik in Heerjansdam en ik heb de molen nooit zien draaien. Op een goed moment waren zelfs de wieken eraf gehaald. En altijd als ik het dorp in rijd – of in de zomer m’n baantjes trek in het Waal- en Weidebad – stel ik me voor hoe mooi het zou zijn als de molen weer in z’n oude staat zou kunnen worden hersteld. En zo is het balletje gaan rollen om met vijf enthousiaste Heerjansdammers aan de slag te gaan en de stichting Korenmolen ‘Landzicht’ op te richten.

Na veel voorbereidend werk was het op zaterdag 10 september 2022 – Monumentendag – dan toch zo ver: de burgemeester opende officieel onze website www.molenheerjansdam.nl. Er was gelegenheid om de molen te bezoeken en met het stichtingsbestuur plus de moleneigenaren kennis te maken. We hebben leuke reacties van veel Heerjansdammers ontvangen, waarbij de hoop werd uitgesproken dat er toch weer wieken aan de molen komen. Menigeen gaf aan ons hierbij te willen helpen en ondersteunen. De volgende stap is nu om een restauratieplan op te stellen waarmee we meer zicht krijgen op de kosten en planning hiervan. Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden. Ook Joop blijft actief: zijn meest recente column heeft als onderwerp ‘Van Monumentenzorg tot Monumentendag’ Zeer de moeite waard om te lezen!

Aly Dassen
voorzitter stichting Korenmolen Landzicht