Molen Heerjansdam

Cadeausuggestie van de burgemeester

Burgemeester van der Loo neemt maandag 6 maart afscheid. Als cadeausuggestie geeft hij op een donatie aan St. Korenmolen Landzicht Heerjansdam ( NL52 RABO 0338 791 698 o.v.v. afscheid burgemeester Hein van der Loo ).
Wij zijn heel erg blij met deze cadeausuggestie!


Steunt u ons? De molen moet weer gaan draaien!