Molen Heerjansdam

Bankrekeningnummer molen bekend

De stichting Korenmolen Landzicht Heerjansdam heeft er even op moeten wachten, maar nu is het dan toch zo ver: de stichting heeft een eigen bankrekeningnummer. Vanaf nu kunnen donaties worden overgemaakt op rekening NL52RABO0338791698 ten name van stg. Korenmolen Landzicht Heerjansdam.

De stichting gaat de komende jaren geld inzamelen om de molen, een Rijksmonument uit 1868 en de enige molen in de gemeente Zwijndrecht, in 2028 weer draai- en maalvaardig te laten zijn. Daartoe worden, op basis van inventarisatie door deskundigen en in nauwe samenwerking met de eigenaren van de molen, een restauratie- plus een handhavingsplan opgesteld. Het realiseren van beide plannen is deels met subsidies mogelijk, maar is zonder donaties van derden niet haalbaar.

Iedere gift is welkom
Sinds de start van de stichting in 2022 hebben al diverse mensen een gift toegezegd. Nu het bankrekeningnummer van de stichting bekend is, kunnen die donaties daadwerkelijk worden overgemaakt. Gunt u deze bijzondere molen een tweede leven? Iedere gift is welkom.