Molen Heerjansdam

€500 van de Vrouwen van Nu Heerjansdam

Vrouwen Van Nu Heerjansdam hebben onze voorzitter, Aly Dassen, uitgenodigd om het verhaal te vertellen van de molen van Heerjansdam en wat de plannen zijn van de Stichting Korenmolen Heerjansdam. Met een duidelijke PowerPointpresentatie heeft Aly dit allemaal verteld.

Het was een boeiende avond, met veel positieve reacties.

De Vrouwen van Nu hadden deze avond een grote verrassing voor ons: een donatie van €500! Bedankt dames, deze gift werkt zeer stimulerend voor ons om nóg harder te werken aan ons doel: om in 2028 de Heerjansdamse molen weer een draai- en maalvaardige molen te laten zijn.