Molen Heerjansdam

Op bezoek in Zwijndrecht

Bij het restaureren van de molen hebben we met veel partijen te maken. Allereerst natuurlijk vooral met de eigenaren van de molen – die leidend zijn in alle planvorming. Daarnaast zijn er de omwonenden, een andere belangrijke partij is de gemeente, met wie we overleggen over beleidsplannen inzake groenvoorziening, monumentenzorg, bestemmingsplannen en subsidies.

Om de molen onder de aandacht van de diverse politieke partijen te brengen, hebben we in de afgelopen tijd op maandagavonden een bezoek gebracht aan de fracties van de gemeenteraad. Het waren prettige ontmoetingen, waarmee we een basis hebben gelegd voor de samenwerking in de toekomst.