Molen Heerjansdam

De Barometer

Het doel van onze stichting is geld ophalen voor het restaureren en instandhouden van Korenmolen Landzicht. Deze barometer houdt de stand bij.

Hierboven ziet u de huidige barometerstand.

Ons streefbedrag is € 550.000, dus we hebben nog wel even een weg af te leggen. Helpt u onze stichting? Uw gift is welkom op: NL52RABO0338791698 ten name van stg. Korenmolen Landzicht Heerjansdam.