Molen Heerjansdam

Landschapswal

Doordat we als molenstichting betrokken voelen bij de ontwikkelingen rond de molenbiotoop van de molen van Rijsoord, kwamen we in gesprek met de uitvoerende behandelaars van de landschapswal langs de spoorweg Kijfhoek.

Tijdens de presentatie van de plannen – in het gebouw bij de molen – namen we met een kleine delegatie kennis van de plannen. Mede met het oog op de biotoop rondom de Heerjansdamse molen. Snel waren we gerustgesteld; de wal komt volgens plannen op het puntje van de biotoop en de windrichting is bepaald niet de meest voorkomende noordoostelijke richting. We hebben de plannen ingekeken en wachten verdere besluitvorming en inrichting met, zoals dat heet, een gerust hart af.